Thời hạn đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế khi thay đổi chứng minh nhân dân được quy định theo Công văn số 4534/TCT-KK ngày 30/9/2016 của Tổng cục Thuế 

Theo Công văn này, trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có thay đổi thông tin về CMND hoặc Căn cước công dân dẫn đến thay đổi thông tin đăng ký thuế thì “ngày phát sinh thay đổi” làm căn cứ xác định thời hạn nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế là ngày ghi trên CMND hoặc Căn cước công dân cộng thêm số ngày cụ thể sau:

1. Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với cấp mới và đổi, không quá 15 ngày làm việc đối với cấp lại.

 

2. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp cấp mới, đổi, cấp lại.

3. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp cấp mới, đổi, cấp lại./.

Trên đây là thời hạn đăng ký thay đổi thông tin thuế khi thay đổi chứng minh nhân dân, nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được hỗ trợ một cách tốt nhất.