Công văn số 5035/BKHĐT-TH ngày 23/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 (20 trang)

Công văn hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Theo đó, việc bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nói chung, năm 2023 nói riêng được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

(1) Vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có);

(2) Thu hồi vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

(3) Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022;

(4) Dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2023 theo thời gian bố trí vốn;

(5) Các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA; các dự án đầu tư PPP;

(6) Các nhiệm vụ cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước;

(7) Các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt;

Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án, nhiệm vụ kể trên thì mới xem xét bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư trong năm 2023.

Tải Công văn tại đây

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.