Theo quy định, người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú. Cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú.

Các cơ sở lưu trú khác được lựa chọn một trong hai cách thức khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử hoặc bằng Phiếu khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú. Khuyến khích thực hiện qua Trang thông tin điện tử.

 

Để thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử, các cơ sở lưu trú chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản sau:

Bước 1: Truy cập Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi đặt cơ sở lưu trú để nhận tài khoản khai báo (https://tentinh.xuatnhapcanh.gov.vn).

Bước 2: Đăng nhập hệ thống.

Bước 3: Nhập thông tin tạm trú của người nước ngoài.

Với những nơi chưa đủ điều kiện thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử vẫn tiếp tục thực hiện bằng Phiếu khai báo tạm trú./.