Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

 Theo Điều 6 Quyết định này, các trường hợp dưới đây sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ hồng, Sổ đỏ):

– Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

– Cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại TP. Hà Nội.

 

– Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thuộc các trường hợp sau:

(i) Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận.

(ii) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Còn lại, UBND cấp huyện sẽ cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường); công nhận bổ sung diện tích vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2017 và thay thế Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015./.