Lê Nguyễn xin gửi tới Quý khách thủ tục nhập khẩu xe ô tô điện tại cửa khẩu quốc tế

1/ Chính sách nhập khẩu:

– Xe ô tô điện mới 100%, không thuộc diên cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên Công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường.

– Căn cứ Điều 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT/BCT-BGTVT-BTC ngày 14/06/2010 của Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính quy định:

“Điều 1. Quy định cửa khẩu nhập khẩu

Ô tô chở người chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân-Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu. Thủ tục hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu.

Điều 2. Điều kiện thông quan, thủ tục và thời hạn kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu

1. Cơ quan hải quan chỉ được hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa khi  ô tô chở người đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

2. Thủ tục kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu là 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra xe cơ giới nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra đã đăng ký ghi trong Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu”.

Căn cứ quy định nêu trên Xe ô tô điện mới 100% phải làm thủ tục nhập khẩu tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế gồm Cái Lân – Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu. Và phải đăng ký đăng kiểm khi làm thủ tục nhập khẩu.

– Ngoài ra, khi nhập khẩu công ty tham khảo thêm  quy định tại Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

 

2/ Mã HS:

– Căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

3/ Chính sách thuế đối với thủ tục nhập khẩu xe ô tô điện tại cửa khẩu quốc tế :

– Thuế suất nhập khẩu ưu đãi, công ty tham khảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ và các Phụ lục kèm Quyết định 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu. Theo đó:

 Xe ô tô điện mới 100%, như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại theo mã HS 8703.90.19; thuế suất thuế NK ưu đãi : 70%; Thuế suất GTGT: 10%

– Về Thuế suất thuế TTĐB theo Luật số 106/2015/QH13  ngày 06/04/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt thì mặt hàng Xe ô tô điện chở người sẽ có mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt khác nhau tuỳ theo dung tích xy lanh.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện thủ tục nhập khẩu xe ô tô điện tại cửa khẩu quốc tế. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể./.