Pháp luật hiện hành về hôn nhân gia đình quy định chi tiết thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1.       Thẩm quyền quyết định việc thay đổi: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 84 Luật Hôn nhân gia đình 2014 xác định Tòa án có quyền quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con nếu có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức có thẩm quyền.

2.       Căn cứ việc thay đổi người trực tiếp nuôi con:

  • Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;
  • Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

 

3.       Điều kiện liên quan đến việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn:

  • Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.
  • Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

4.       Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con gồm:

  • Người thân thích của con;
  • Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
  • Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
  • Hội liên hiệp phụ nữ./.