Điểm tin pháp luật tháng 08.2022

07 trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015  Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với...

Thông báo nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9

Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn xin trân trọng thông báo thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 đến Quý khách hàng và Quý đối tác được biết như sau: – Thời gian nghỉ lễ: Từ ngày 01/9/2022 (Thứ năm) đến hết ngày 04/9/2022 (Chủ Nhật) – Làm việc...

Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng

Nghị định quy định chi tiết Luật An ninh mạng 2018 về: 1.Các biện pháp thẩm định, đánh giá điều kiện an ninh mạng; kiểm tra giám sát an ninh mạng; ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin...

Tổng hợp 09 điểm mới tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi thay thế Luật Đất đai 2013 có một số điểm mới nổi bật như bỏ khung giá đất, sửa quy định về đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ,… 1. Sửa quy định về đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ Ngoài các...

Các thủ tục mới về thành lập hợp nhất chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản...

Điểm tin pháp luật tháng 07.2022

08 ngành nghề đầu tư cấm kinh doanh theo Luật Đầu tư 2020 Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp...

Các thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế

Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (75 trang) Quyết định công bố...

Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023

Công văn số 5035/BKHĐT-TH ngày 23/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 (20 trang) Công văn hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm...

Một số lưu ý về ủy thác tư pháp ra nước ngoài trong vụ việc dân sự, thương mại

Công văn số 131/TANDTC-HTQT ngày 4/7/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về việc ủy thác tư pháp ra nước ngoài (7 trang) Công văn lưu ý một số vấn đề liên quan đến việc ủy thác tư pháp giữa Việt Nam và các nước trong vụ việc dân sự,...

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

Luật số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về Luật Kinh doanh bảo hiểm (71 trang) Luật này thay mới toàn bộ quy định về điều kiện thành lập công ty bảo hiểm, chi nhánh công ty bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, phạm vi kinh doanh bảo hiểm, các...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call