Điểm tin pháp luật tháng 04.2023

Những quy định mới về cấp sổ đỏ được áp dụng từ 20/05/2023 Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp...

Một số quy định mới về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 quy định về bảo lãnh ngân hàng. Trong đó có một số quy định mới về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai so với Thông tư 07/2015/TT-NHNN, đơn cử như: – Bổ sung khái niệm “Bảo...

Điểm tin pháp luật tháng 03.2023

Những điểm mới khi nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2023 Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ...

Thêm 07 án lệ chính thức áp dụng từ ngày 27/3/2023

Ngày 24/02/2023, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 39/QĐ-CA về việc công bố án lệ. Theo đó, công bố thêm 07 án lệ mới, được áp dụng xét xử từ ngày 27/03/2023, gồm: – Án lệ số 57/2023/AL về hành vi gian dối nhằm tiếp...

04 Luật mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, Luật Cảnh sát cơ động 2022, Luật Điện ảnh 2022 cùng có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. 1. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 Một trong những điểm nổi bật của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi...

Điểm tin pháp luật tháng 12.2022

Những trường hợp phải đăng ký biện pháp bảo đảm theo Nghị định 99/2022/NĐ-CP Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường...

03 chính sách mới về thuế có hiệu lực trong năm 2023

1. Không còn được giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% theo Nghị quyết 43 và Nghị định 15 Đây là chính sách mới về thuế có hiệu lực trong năm 2023. Trong năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị...

Luật Phòng chống rửa tiền 2022

Luật số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về Luật Phòng, chống rửa tiền (31 trang) So với Luật cũ, Luật Phòng chống rửa tiền 2022 đã quy định cụ thể, đầy đủ các đối tượng phải báo cáo giao dịch đáng ngờ; các trường hợp phải thu thập, xác minh...

Bổ sung chính sách ưu đãi thông qua hợp đồng dầu khí theo Luật Dầu khí 2022

Luật Dầu khí 2022 được Quốc hội thông qua vào ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 1. Đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư dầu khí Căn cứ Điều 53 Luật Dầu khí 2022 quy định về đối tượng ưu đãi như sau: 1.1.Tiêu chí lô, mỏ...

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam từ ngày 01/12/2022

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XK, NK) Việt Nam có hiệu từ ngày 01/12/2022 và thay thế Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017, Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC gồm 02 Phụ lục: – Phụ lục...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call