04 Luật mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, Luật Cảnh sát cơ động 2022, Luật Điện ảnh 2022 cùng có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. 1. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 Một trong những điểm nổi bật của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi...

Điểm tin pháp luật tháng 12.2022

Những trường hợp phải đăng ký biện pháp bảo đảm theo Nghị định 99/2022/NĐ-CP Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường...

03 chính sách mới về thuế có hiệu lực trong năm 2023

1. Không còn được giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% theo Nghị quyết 43 và Nghị định 15 Đây là chính sách mới về thuế có hiệu lực trong năm 2023. Trong năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị...

Luật Phòng chống rửa tiền 2022

Luật số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về Luật Phòng, chống rửa tiền (31 trang) So với Luật cũ, Luật Phòng chống rửa tiền 2022 đã quy định cụ thể, đầy đủ các đối tượng phải báo cáo giao dịch đáng ngờ; các trường hợp phải thu thập, xác minh...

Bổ sung chính sách ưu đãi thông qua hợp đồng dầu khí theo Luật Dầu khí 2022

Luật Dầu khí 2022 được Quốc hội thông qua vào ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 1. Đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư dầu khí Căn cứ Điều 53 Luật Dầu khí 2022 quy định về đối tượng ưu đãi như sau: 1.1.Tiêu chí lô, mỏ...

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam từ ngày 01/12/2022

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XK, NK) Việt Nam có hiệu từ ngày 01/12/2022 và thay thế Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017, Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC gồm 02 Phụ lục: – Phụ lục...

Điểm tin pháp luật tháng 11.2022

Án lệ số 53/2022.AL về việc hủy kết hôn trái pháp luật Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ...

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh các mức lãi suất điều hành

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh các mức lãi suất từ ngày 25/10/2022 như sau: – Quyết định 1809/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp...

04 án lệ về đất đai và hôn nhân gia đình

Quyết định số 323/QĐ-CA ngày 14/10/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ (26 trang) Các án lệ công bố tại Quyết định này được áp dụng trong xét xử kể từ ngày 15/11/2022, bao gồm: 1. Án lệ số 53/2022/AL về việc hủy...

Điểm tin pháp luật tháng 10.2022

Phân biệt Cổ phiếu và Trái phiếu theo pháp luật Việt Nam Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call