Thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn được quy định như thế nào?

Điều 36 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn như sau: 1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản...

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải như thế nào?

Khoản 1 Điều 21 Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi tắt là Nghị định 86/2014/NĐ-CP) quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp Giấy...

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như thế nào?

Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như sau: 1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến...

Hướng dẫn khai báo đối với thép đồng thời bị áp thuế tự vệ và thuế chống phá giá

Công văn số 4387/TCHQ-TXNK ngày 3/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn khai báo thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định số 1711/QĐ-BCT ngày 18/6/2019 Văn bản hướng dẫn việc khai báo thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép đồng...

Thủ tục mới về chuyển giao quyền sở hữu tài sản công

Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 17/5/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Các thủ tục được hướng dẫn tại Quyết định này gồm:...

Thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Pháp luật hiện hành về hôn nhân gia đình quy định chi tiết thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn 1.       Thẩm quyền quyết định việc thay đổi: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 84 Luật Hôn nhân gia đình 2014 xác...

Thủ tục xác nhận hàng hóa, phương tiện vận tải chuyên dùng được miễn thuế nhập khẩu

Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện...

Điều kiện hạch toán chi phí thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân

Công văn số 48507/CT-TTHT ngày 12/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân Hiện nay, hình thức ủy quyền nhân viên công ty thanh toán hàng hóa, dịch vụ mua vào bằng thẻ tín dụng cá nhân...

Điều kiện nhập khẩu và cơ chế giám sát hải quan đối với phế liệu

Công văn số 4202/TCHQ-PC ngày 17/7/2018 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam Công văn hướng dẫn về điều kiện cho phép nhập khẩu phế liệu, cách khai báo hải quan, kiểm tra thực tế...

Thành phần hồ sơ, trình tự tiếp nhận, xem xét khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Thành phần hồ sơ khiếu nại bao gồm: –    Đơn khiếu nại theo mẫu do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành; –    Chứng cứ để chứng minh các nội dung khiếu nại có căn...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call