Ngày nọ, một luật sư đang lái xe đi trên đường thì bắt gặp một người đàn ông đang ăn cỏ. Rất ngạc nhiên, luật sư dừng lại và hỏi chuyện.

– Này, tại sao anh lại ăn cỏ thế?

– Vì tôi quá nghèo khổ và không kiếm nổi thứ gì để ăn. – Người đàn ông trả lời.

– Thật tội nghiệp, thôi anh hãy đến nhà tôi đi.

– Nhưng tôi còn một vợ và ba đứa con ở nhà.

– Thế thì về nhà kêu tất cả họ cùng đi.

Sau khi tất cả đã lên xe, người đàn ông nói:

– Ông là luật sư tốt bụng nhất mà tôi từng thấy!

– Rồi anh và vợ con sẽ thích ngay thôi. – Luật sư trả lời. – Ở sân sau nhà tôi, cỏ mọc ngập đầu rồi!