HỎI:

Nếu sắp tới bị thu hồi đất, tôi muốn Nhà nước bồi thường bằng đất ở (không nhận tiền bồi thường) thì có được hay không? Toàn bộ diện tích đất ở (đã có sổ đỏ) của nhà tôi nằm trong diện quy hoạch, dự kiến bị thu hồi để làm khu công nghiệp.

ĐÁP:

Theo điều 79 Luật Đất đai năm 2013 và điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

– Trường hợp 1: Bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

– Trường hợp 2: Bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Căn cứ quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp của bạn, việc bạn có được Nhà nước bồi thường bằng đất ở hay không phụ thuộc vào hai yếu tố sau đây:

Thứ nhất, sau khi bị thu hồi đất thì bạn có còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở bị thu hồi hay không;

Thứ hai, địa phương có còn quỹ đất để bố trí bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất hay không.

Như vậy, trong trường hợp địa phương còn quỹ đất để bố trí bồi thường và bạn không còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thì sẽ được bồi thường bằng đất ở.

Tuy nhiên, nếu bạn không còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi mà địa phương không còn quỹ đất để bố trí bồi thường thì bạn chỉ được bố trí nhà ở tái định cư (nếu nhà ở tái định cư đó không bằng giá trị đất bị thu hồi thì sẽ được nhận thêm một khoản tiền tương ứng).

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Trân trọng./.