Trong 2 ngày 17/09 và 24/09/2016, thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2016 theo quy định Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp và Công văn số 407/LĐLSVN ngày 08/09/2016 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc phê duyệt tổ chức kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho luật sư, Văn phòng luật sư Lê Nguyễn đã chủ động tổ chức thành công 02 khóa bồi dưỡng nghiệp cho các luật sư thuộc văn phòng mình.

Việc tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đã được quy định là nghĩa vụ của luật sư nhằm nâng cao chất lượng hành nghề và dịch vụ pháp lý mà luật sư cung cấp cho khách hàng.

Trọng tâm của chuyên đề bồi dưỡng được Lê Nguyễn thực hiện trong năm 2016 là hai đạo luật quan trọng đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, khóa XIII, bao gồm:

– Chuyên đề 1: Một số điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và kỹ năng tham gia tranh tụng của luật sư;

– Chuyên đề 2: Một số điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015.

Các luật sư tham gia giảng dạy tại lớp bồi dưỡng là những luật sư dày dạn kinh nghiệm của Văn phòng luật sư Lê Nguyễn: (1) Luật sư Lê Thành Kính – Trưởng Văn phòng luật sư Lê Nguyễn – Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC); (2) Luật sư Lê Thị Hoài Giang – Trưởng Bộ phận Tư vấn Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn và (3) Luật sư Nguyễn Bá Huy – Bộ phận Tư vấn Văn phòng luật sư Lê Nguyễn với hơn 12 năm kinh nghiệm nghề luật sư.

Tham gia khóa bồi dưỡng, các luật sư không chỉ được cập nhật những điểm mới, cơ bản, quan trọng của các đạo luật mà còn được củng cố, trau dồi kỹ năng của luật sư khi tham gia hành nghề.