Công văn số 67546/CT-TTHT ngày 16/10/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn hồ sơ đăng ký giảm trừ người phụ thuộc

Theo Công văn này, đối với chuyên gia người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ người phụ thuộc (NPT) thì hồ sơ chứng minh NPT được thực hiện theo như quy định tại điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC hoặc sử dụng các tài liệu pháp lý tương tự để làm căn cứ chứng minh NPT (ví dụ: sử dụng bản chụp hộ chiếu thay CMND).

 

Trong đó, cần lưu ý đối với NPT là cha mẹ còn trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu tại tiết g.3 điểm g khoản 1 Điều 9 thì cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp giấy xác nhận khuyết tật, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (AIDS, ung thư, suy thận mãn,…).

Về điều kiện NPT không có thu nhập hoặc thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng, do chuyên gia nước ngoài tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.