Quyết định số 1972/QĐ-BCT ngày 17/8/2021 của Bộ Công thương về việc thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam

Nhóm DAG Việt Nam hoạt động như một diễn đàn, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản riêng.

Chức năng của Nhóm DAG Việt Nam là tập hợp, đưa ra khuyến nghị, tư vấn và góp ý đối với việc thực thi Chương Thương mại và Phát triển bền vững của Hiệp định EVFTA, phù hợp với cam kết tại Hiệp định.

Các quan điểm và khuyến nghị này được đưa lên Ủy ban Thương mại và Phát triển bền vững của Hiệp định EVFTA và các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam. Các quan điểm và khuyến nghị của Nhóm DAG Việt Nam có giá trị tham khảo, không mang tính ràng buộc đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nhóm DAG Việt Nam có không quá 15 thành viên, bao gồm 03 phân nhóm là kinh tế, xã hội và môi trường. Thành viên chủ yếu là các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng,…

Danh sách thành viên chính thức của Nhóm DAG Việt Nam xem tại Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.