Ngày 24/01/2018, Luật sư Lê Thành Kính – Giám đốc điều hành Lê Nguyễn có buổi tiếp đón và trao đổi với Đại diện iLAW tại Văn phòng Lê Nguyễn Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Đại diện iLAW đã trao Kỷ niệm chương vinh danh Luật sư tiêu biểu năm 2017 và hoa chúc mừng cho Luật sư Kính về những nỗ lực cống hiến và thành tựu nghề nghiệp nổi bật trong năm 2017.

Luật sư Lê Thành Kính cùng các luật sư đồng nghiệp của Lê Nguyễn và Đại diện iLAW

Luật sư Lê Thành Kính và Đại diện iLAW

Luật sư Lê Thành Kính và Đại diện iLAW

Nguồn thông tin: iLAW