Ngày 27/3/2019, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (“TAND”) Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên Bản án sơ thẩm đối với vụ kiện về “Tranh chấp ly hôn” giữa Nguyên đơn – Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và Bị đơn – Ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Sau khi Bản án sơ thẩm được tuyên, Viện kiểm sát đã có Đơn kháng nghị và các đương sự cũng có Đơn kháng cáo (Cụ thể: Bà Thảo đã có Đơn kháng cáo toàn bộ Bản án và Ông Vũ đã có Đơn kháng cáo một phần Bản án) cùng gửi đến TAND có thẩm quyền.

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, Lê Nguyễn đã cử ba (03) luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh tụng bao gồm Luật sư Lê Thành Kính, Luật sư Lê Thị Hoài Giang và Luật sư Đoàn Thị Hồng Trang. Ba (03) luật sư của Lê Nguyễn sẽ cùng phối hợp với hai (02) luật sư đồng nghiệp khác để đồng hành tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

 

 Luật sư Lê Thành Kính (GĐ Điều hành) – Luật sư Lê Thị Hoài Giang (PGĐ Điều hành) – Luật sư Đoàn Thị Hồng Trang

Sáng nay (Ngày 18/9/2019), TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với vụ kiện nêu trên.

Hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại phiên Tòa (Nguồn Báo Pháp luật)

Khoản 2 Điều 296 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định “Người kháng cáo, người không kháng cáo, kháng nghị, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ được Tòa triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt thì phải hoãn phiên tòa. Trường hợp có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì Tòa án tiến hành phiên tòa phúc thẩm xét xử vắng mặt họ”.

Khoản 2 Điều 15 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định “Tòa án xét xử công khai. Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh và bí mật cá nhân, bí mật gia đình của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì Tòa án có thể xét xử kín”.

Sau khi nhận được Đơn xin hoãn phiên xét xử và Đơn xin xét xử kín của đương sự, Hội đồng xét xử căn cứ quy định của pháp luật nêu trên quyết định hoãn phiên tòa và quyết định xét xử kín.

Hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại phiên Tòa

Tòa án sẽ gửi thông báo về thời gian tổ chức phiên xét xử mới đến các đương sự và những người có liên quan.

Nguồn: Báo Tuổi trẻBáo vnexpressBáo Dân tríBáo Pháp luật./.