Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư thay mới toàn bộ các biểu mẫu về đăng ký kinh doanh, áp dụng kể từ 1/5/2021 trên phạm vi cả nước.

Bao gồm:

– Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (từ Phụ lục I-1 đến I-10)

– Mẫu Thông báo thay đổi thông tin và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành (từ Phụ lục II-1 đến II-28)

– Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh và các thông báo thay đổi (từ Phụ lục III-1 đến III-6).

– Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (từ Phụ lục IV-1 đến IV-7).

– Mẫu Thông báo và các văn bản khác của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (từ Phụ lục V-1 đến V-32).

– Mẫu Văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (từ Phụ lục VI-1 đến VI-14).

– Mẫu Giấy đề nghị cung cấp thông tin, đề nghị thu hồi Giấy đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục VII-1 và VI-2).

– Danh mục chữ cái và ký hiệu được dùng đặt tên doanh nghiệp/chi nhánh/địa điểm kinh doanh (Phụ lục VIII-1).

– Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục VIII-2).

– Font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy (Phụ lục VIII-3).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021.

Thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.