Lê Nguyễn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn:    

  • Soạn thảo di chúc thể hiện ý chí của Người để lại di sản thừa kế;
  • Luật sư của Lê Nguyễn sẽ làm chứng, chứng thực Di chúc sau khi được lập;
  • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới hiệu lực của di chúc và người nhận di sản;
  • Tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc;
  • Tư vấn khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế.