Lê Nguyễn thuộc một trong những hãng luật chuyên sâu về lĩnh vực bảo hiểm, chuyên xử lý toàn bộ các vụ việc về bảo hiểm, từ những vấn đề thông thường đến những vấn đề phức tạp nhất, cùng 0với bề dày kinh nghiệm vượt trội tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên tư vấn cho khách hàng trong việc thâm nhập thị trường mới và tuân thủ các quy định của pháp luật. Dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi bao gồm việc thành lập và xin cấp giấy phép, tư vấn các vấn đề về hợp đồng bảo hiểm và phát triển sản phẩm. Đồng thời, chúng tôi cũng đã tham gia vào quá trình đàm phán thoả thuận sáp nhập các công ty bảo hiểm tư nhân cho cả bên mua và bên bán; tư vấn các ảnh hưởng về mặt pháp lý và thuế đối với các giao dịch tiềm năng; tổ chức và thực hiện đánh giá thẩm định pháp lý.

Khả năng cùng với kinh nghiệm trong tranh tụng và trọng tài là một trong các thế mạnh của chúng tôi trong các tranh chấp bảo hiểm. Chúng tôi tư vấn các vấn đề về phạm vi bảo hiểm, hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết bồi thường thông qua việc thực hiện đầy đủ các thủ tục giải quyết tranh chấp bao gồm tố tụng tại toà án, trọng tài và tất cả các hình thức giải quyết tranh chấp khác.