Công văn số 1619/BXD-QLN ngày 12/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản

Theo Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án bất động sản (BĐS) nói chung, dự án khu đô thị nói riêng có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ của từng bên theo pháp luật về kinh doanh BĐS và đầu tư.

Cụ thể, việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS phải đáp ứng 02 hệ thống pháp luật/quy định sau:

– Các quy định về kinh doanh BĐS tại Mục 6 Chương II Luật Kinh doanh BĐS 2014 và Mục 5 Chương II Nghị định 76/2015/NĐ-CP.

– Các quy định về đầu tư tại Điều 46, điểm b, c khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 và Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Về thủ tục, nếu dự án BĐS được chuyển nhượng có yêu cầu chấp thuận đầu tư theo khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư hoặc phải xin giấy chứng nhận đầu tư thì phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng và điều chỉnh dự án theo pháp luật đầu tư.

Ngược lại, nếu dự án BĐS được chuyển nhượng không thuộc diện phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng và điều chỉnh dự án theo pháp luật đầu tư thì chỉ cần làm thủ tục chuyển nhượng theo pháp luật kinh doanh BĐS. Riêng việc chuyển nhượng đất của dự án BĐS được thực hiện theo pháp luật đất đai./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.