Công văn số 56264/CT-TTHT ngày 29/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về đối tượng áp dụng của Công văn số 18832/BTC-TCT

Theo hướng dẫn tại Mục 3 Công văn số 18832/BTC-TCT ngày 17/12/2015, các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc khi lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT phải có giấy ủy quyền của doanh nghiệp trụ sở chính, đồng thời phải nộp kèm theo bảng kê số thuế còn nợ của doanh nghiệp trụ sở chính và các chi nhánh khác để thực hiện bù trừ với số thuế đề nghị hoàn.

Như vậy, quy định nêu trên chỉ áp dụng với các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc, không áp dụng với các đơn vị hạch toán độc lập. Theo đó, nếu Công ty là đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì khi làm thủ tục hoàn thuế không cần có giấy ủy quyền của Công ty mẹ và không phải nộp bảng kê số thuế còn nợ của Công ty mẹ và các đơn vị phụ thuộc khác để bù trừ vào số thuế đề nghị hoàn./.

 

 

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.