Công văn số 4100/TCT-CS ngày 9/9/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với Chi nhánh

 

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN đối với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Theo đó, trường hợp Công ty có thành lập Chi nhánh ở ngoài tỉnh chỉ thực hiện việc sản xuất, gia công theo chỉ định của Công ty, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thì việc hạch toán kế toán và kê khai thuế GTGT, thuế TNDN được thực hiện theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 11, điểm c, d khoản 1 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Về thuế TNCN, tại khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC đã quy định rõ đơn vị nào trực tiếp trả thu nhập thì chịu trách nhiệm khấu trừ, khai nộp và quyết toán thuế TNCN. Theo đó, trường hợp Công ty ủy quyền cho Chi nhánh ký hợp đồng lao động nhưng Công ty là đơn vị trực tiếp trả lương thì Công ty phải chịu trách nhiệm khấu trừ, kê khai và quyết toán thuế TNCN./.

 

 

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.