Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thông tư ban hành các Bảng mã HS gồm:

1. Bảng mã HS của Danh mục sản phẩm thực vật, động vật, thủy sản phải kiểm dịch, cấm xuất khẩu, được phép sản xuất, kinh doanh, kinh doanh có điều kiện; Danh mục phân bón, thuốc BVTV… (Phụ lục I).

2. Bảng mã HS của Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp (Phụ lục II).

3. Bảng mã HS của Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp (Phụ lục III).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2021 và thay thế Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.