Công văn số 4177/TCT-DNL ngày 14/9/2016 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện thuế nhà thầu nước ngoài

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC, dịch vụ đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến) thực hiện ở nước ngoài được miễn tính thuế nhà thầu.

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài để mua máy móc, thiết bị kèm dịch vụ đào tạo, vận hành, nếu có hồ sơ, chứng từ chứng minh dịch vụ đào tạo được thực hiện ở nước ngoài và giá trị đào tạo tách riêng với giá trị máy móc thì phần trị giá dịch vụ đào tạo được miễn tính thuế nhà thầu./.

 

 

 

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.