Công văn số 3449/BHXH-CSXH ngày 8/9/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Theo Công văn này, đối với người lao động đang làm việc / đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết chế độ hưu trí mà được Bộ Lao động TB&XH đồng ý cho điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện điều chỉnh chức danh nghề trên sổ BHXH để làm căn cứ tính chế độ hưu trí hoặc điều chỉnh lại mức lương hưu.

Đối với những trường hợp doanh nghiệp / người lao động đề nghị cơ quan BHXH điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nhưng chưa có ý kiến của Bộ Lao động TB&XH thì cơ quan BHXH chưa thực hiện điều chỉnh. Doanh nghiệp phải lập hồ sơ theo hướng dẫn tại điểm 1 Công văn số 1972/LĐTBXH-ATLĐ ngày 2/6/2016 để xin ý kiến của Bộ Lao động trước khi đề nghị cơ quan BHXH điều chỉnh./.

 

 

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.