Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của UBTV Quốc hội về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Theo Nghị quyết này, Quốc hội đã chấp thuận giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho doanh nghiệp từ 1% xuống còn 0% (quỹ tiền lương) trong thời gian 12 tháng (từ tháng 1/2021 – tháng 9/2022). Đối tượng giảm bao gồm các doanh nghiệp đang tham gia BHTN trước ngày 1/10/2021.

Ngoài ra, Quốc hội cũng đã chấp thuận trích khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2020 để chi hỗ trợ cho những người lao động có đóng BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 hoặc đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt HĐLĐ trong khoảng thời gian từ 1/1/2020 – 30/9/2021 và có thời gian đóng BHTN được bảo lưu. Thời gian hỗ trợ từ ngày 1/10 – 31/12/2021.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.