Công văn số 3028/BTC-QLCS ngày 4/4/2022 của Bộ Tài chính về thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (19 trang)

Công văn đính kèm Dự thảo Quyết định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 sẽ được Bộ Tài chính trình Thủ tướng xem xét thông qua.

Theo đó, so với năm 2021, năm 2022, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng Covid-19 ngoài việc được giảm 30% tiền thuê đất thì còn được giảm 30% tiền thuê mặt nước.

Tuy nhiên, chính sách giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 vẫn chỉ áp dụng cho các trường hợp thuê đất, thuê mặt nước trả tiền hàng năm và thuê trực tiếp từ nhà nước.

Số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm chỉ bao gồm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022, không bao gồm tiền thuê còn nợ của các năm trước và tiền chậm nộp.

Ngoài ra, điểm đáng lưu ý nữa là Bộ Tài chính đã trình đến 02 phương án Dự thảo, trong đó một phương án yêu cầu đáp ứng điều kiện “phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên”, phương án kia thì không yêu cầu điều kiện này.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Xem thông tư tại đây