Công văn số 8367/TCHQ-GSQL ngày 29/8/2016 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu khoáng sản

 

Liên quan đến việc kiểm tra khoáng sản xuất khẩu, Văn bản này kiến nghị Bộ Công thương đồng ý cho ngành Hải quan được tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 7971/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2013. Theo đó, trước khi làm thủ tục xuất khẩu, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành lấy mẫu để kiểm tra lại chất lượng của từng lô hàng khoáng sản, trừ khi việc lấy mẫu trước đó đã có sự chứng kiến của Hải quan.

Hiện nay, theo sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT, doanh nghiệp được lấy mẫu khoáng sản xuất khẩu để kiểm tra chất lượng tại nhiều địa điểm khác nhau, tại kho, bãi, địa điểm lưu giữ hàng của doanh nghiệp hoặc tại cửa khẩu xuất. Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan, nếu thực hiện việc lấy mẫu tại kho, bãi, địa điểm lưu giữ hàng của doanh nghiệp thì cơ quan Hải quan sẽ gặp khó khăn trong việc đến lấy mẫu cũng như kiểm tra, giám sát hàng hóa vận chuyển đến cửa khẩu xuất có đúng là lô hàng đã được lấy mẫu hay không./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.