Công văn số 2512/UBND-VX ngày 28/7/2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Công văn hướng dẫn xác định đối tượng, mức hỗ trợ và thủ tục giải quyết các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động tại TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Theo đó, lưu ý, chỉ người lao động bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng dịch trong khoảng thời gian từ ngày 1/5 – 31/12/2021 mới được hỗ trợ.

Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Đối với người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền chỉ được hưởng 01 chế độ hỗ trợ.

Đối tượng đồng thời đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (của Chính phủ) và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND (của TP. Hồ Chí Minh) thì chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất.

Riêng những người đã hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND nếu đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 thì được hỗ trợ bổ sung cho bằng mức quy định tại Nghị quyết số 68./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.