Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư (10 trang)

Một dự án có thể được hưởng ưu đãi theo lĩnh vực ngành nghề hoặc theo địa bàn tùy điều kiện nào đáp ứng được.

Thông tư này hướng dẫn áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN, thuế nhập khẩu và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (PNN) đối với các dự án đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi theo quy định của Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Theo đó, việc áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án ưu đãi đầu tư được thực hiện theo các quy định tương ứng của pháp luật thuế TNDN. Điểm đáng lưu ý tại Thông tư này là trong khi dự án sản xuất các hàng hóa chịu TTĐB khác không được ưu đãi thuế TNDN thì dự án đầu tư mới sản xuất xe ô tô dưới 24 chỗ vẫn được xét hưởng ưu đãi thuế, ngoại trừ ưu đãi về lĩnh vực (khoản 7 Điều 4).

Về ưu đãi thuế nhập khẩu, theo Điều 5 Thông tư này, các dự án sau đây không được xét miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu tạo TSCĐ: dự án sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, máy rửa bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, ấm đun nước, máy sấy khô tóc, làm khô tay và những mặt hàng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đối với các dự án đầu tư được ưu đãi thuế nhập khẩu đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo, văn hóa, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn thì được xét miễn thuế nhập khẩu lần đầu các trang thiết bị tạo TSCĐ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016.

* Hiệu lực thi hành: Ngày 1 tháng 8 năm 2016.

2. Danh sách 14 đơn vị được phép giám định máy móc đã qua sử dụng

Công văn số 2652/BKHCN-ĐTG ngày 22/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo danh sách các tổ chức giám định theo quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN (4 trang)

Hồ sơ nhập khẩu máy móc, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải có chứng thư giám định do các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ thừa nhận (Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN)

Văn bản công bố (đợt 1) Danh sách 14 đơn vị đủ điều kiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN, gồm:

1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quality Assurance and Testing Center 3 – Quatest 3);

2. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Quality Assurance and Testing Center 1 – Quatest 1);

3. Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hà Nội (Vinacontrol Group Corporation – Ha Noi Branch) Vinacontrol Ha Noi;

4. Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng (Vinacontrol Group Corporation – Hai Phong Branch) Vinacontrol Hai Phong;

5. Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Quảng Ninh (Vinacontrol Group Corporation – Quang Ninh Branch) Vinacontrol Quang Ninh;

6. Viện cơ khí năng lượng và mỏ Vinacomin (Institute of Energy and Mining Mechanical Engineering) IEMM;

7. Hiệp hội Giám định và Đo lường hàng hóa, hàng hải Nhật Bản (Nippon Kaiji Kentei Kyokai) NKKK;

8. Công ty Cổ phần giám định khử trùng Vietnamcontrol;

9. Công ty TNHH Giám định, định giá & dịch vụ kỹ thuật Bảo Tín;

10. Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp Hồ Chí Minh;

11. Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Đà Nẵng;

12. Công ty Cổ phần Giám định Eurocontrol;

13. Công ty SGS Việt Nam TNHH;

14. Công ty Cổ phần T&TBON./.