Quyết định số 707/QĐ-TCHĐ ngày 4/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 (74 trang)

Theo Kế hoạch này, từ nay đến năm 2025, ngành Hải quan sẽ tập trung đẩy mạnh số hóa dữ liệu, số hóa quy trình nghiệp vụ hải quan và nâng cấp các ứng dụng để đạt các mục tiêu chuyển đổi số sau đây:

– 100% thủ tục có nhu cầu sử dụng cao được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau;

– Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 24/7;

– 95% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chuyển sang dữ liệu số;

– Tự động hóa việc áp dụng chính sách miễn, giảm, hoàn thuế;

– Xây dựng Biểu thuế XNK điện tử;

– Doanh nghiệp được tra cứu trực tuyến quá trình giải quyết, được trả kết quả giải quyết thủ tục trên môi trường số thông qua nhiều nền tảng ứng dụng di động;

– 80% hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện thông qua môi trường số;

– 100% các cửa khẩu, cảng, kho, bãi… đáp ứng điều kiện triển khai hệ thống giám sát tự động hàng hóa đưa vào, đưa ra.

– 100% các thủ tục cấp phép, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tải Quyết định tại đây

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.