Ls. Đoàn Thị Hồng Trang Luật sư cấp cao

Ls. Đoàn Thị Hồng Trang

000.000.000

hongtrang@lenguyenlawfirm.com

Ls. Đoàn Thị Hồng Trang

Luật sư Đoàn Thị Hồng Trang trở thành thành viên của Lê Nguyễn vào năm 2010 sau khi tốt nghiệp Cử nhân Luật chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Luật sư Hồng Trang có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý và soạn thảo các loại hợp đồng, cung cấp các báo cáo thẩm định pháp lý (Due Diligence), tư vấn thủ tục và thực hiện đăng ký thành lập, duy trì công ty Offshore (BVI, Cayman…), tư vấn chiến lược thương lượng và giải quyết tranh chấp, tranh tụng về các lĩnh vực lao động, doanh nghiệp, thương mại, dân sự, bảo hiểm, các vụ việc liên quan đến xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, uy tín của tổ chức, các tranh chấp về thỏa thuận không tiết lộ thông tin, bí mật kinh doanh, thỏa thuận không cạnh tranh, đặc biệt là các vụ việc có yếu tố nước ngoài.

Với khả năng sử dụng tiếng Anh và kiến thức pháp lý, Luật sư Hồng Trang đã từng tham gia các vụ kiện tranh chấp tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Singapore (SIAC) và vụ việc về công nhận phán quyết của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam tại Tòa án tối cao Singapore.

Các khách hàng tiêu biểu mà Luật sư Hồng Trang đại diện và tư vấn gồm: Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL), DatVietVac Group Holdings, Dong Tay Promotion Corporation, Công ty Cổ phần Phát Triển Nam Sài Gòn (SADECO); Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital; CJ Group…

Trình độ, kinh nghiệm & Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Đoàn Luật sư & Trọng tài
  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC)
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí