Ls. Lương Trần Hương Diễm Luật sư đồng nghiệp

Ls. Lương Trần Hương Diễm

000.000.000

huongdiem@lenguyenlawfirm.com

Ls. Lương Trần Hương Diễm

Luật sư Lương Trần Hương Diễm trở thành thành viên của Lê Nguyễn sau khi tốt nghiệp Cử nhân Luật chuyên ngành Luật Thương mại tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh vào năm 2016.

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, Luật sư Hương Diễm phụ trách cung cấp tư vấn pháp lý những vấn đề liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, các dự án đầu tư, hợp đồng thương mại. Luật sư Hương Diễm đã hỗ trợ nhiều khách hàng nước ngoài trong việc thiết lập dự án đầu tư của họ tại Việt Nam, rà soát cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư và giao dịch thương mại. Trong lĩnh vực tố tụng, Luật sư Hương Diễm đã đại diện cho khách hàng tham gia thương lượng trong các vụ tranh chấp liên quan đến lao động, thương mại, dân sự, v.v… và tư vấn, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại Toà án nhân dân các cấp.

Một số khách hàng tiêu biểu mà Luật sư Hương Diễm đã tham gia tư vấn như: Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Asiana Airlines, Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng SCG Việt Nam, Công ty Cổ phần Địa ốc First Real, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Đông Phương, Công ty TNHH Premo Việt Nam …

Trình độ, kinh nghiệm & Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh
Đoàn Luật sư & Trọng tài
  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí