Luật số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về Luật Phòng, chống rửa tiền (31 trang)

So với Luật cũ, Luật Phòng chống rửa tiền 2022 đã quy định cụ thể, đầy đủ các đối tượng phải báo cáo giao dịch đáng ngờ; các trường hợp phải thu thập, xác minh thông tin khách hàng tham gia giao dịch; các dấu hiệu đáng ngờ về giao dịch rửa tiền trong từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; yêu cầu minh bạch thông tin của pháp nhân, các thỏa thuận pháp lý;…

Theo Điều 27 Luật này, các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản cần phải thu thập, xác minh thông tin của khách hàng tham gia giao dịch bao gồm:

1. Khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin nhận biết khách hàng không chính xác, không đầy đủ, không nhất quán.

2. Khách hàng thuyết phục không báo cáo giao dịch cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Không thể xác định được khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp hoặc giao dịch liên quan đến một bên không xác định được danh tính.

4. Số điện thoại do khách hàng cung cấp không thể liên lạc được hoặc không tồn tại số điện thoại này sau khi mở tài khoản hoặc thực hiện giao dịch.

5. Giao dịch được thực hiện theo lệnh hoặc theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo.

6. Giao dịch mà qua thông tin nhận biết khách hàng hoặc qua xem xét về cơ sở kinh tế và pháp lý của giao dịch có thể xác định được mối liên hệ giữa các bên tham gia giao dịch với các hoạt động phạm tội hoặc có liên quan đến tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo.

7. Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với số tiền lớn không phù hợp với hoạt động kinh doanh, thu nhập của tổ chức, cá nhân này.

8. Khách hàng yêu cầu đối tượng báo cáo thực hiện giao dịch không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tương ứng với từng lĩnh vực kinh doanh như ngân hàng, trung gian thanh toán, kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, kinh doanh BĐS,… sẽ có những dấu hiệu đáng ngờ riêng biệt được quy định từ Điều 28 – Điều 33.

Đối với các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ sẽ có quy định cụ thể trong văn bản khác.

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022 và thay thế Luật số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 49 của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Điều 34, Điều 35 Luật phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12/6/2013.

Tải Luật tại đây

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.