Công văn số 264/QHLĐTL-TL ngày 15/7/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Liên quan đến tiền lương ngừng việc, Bộ Lao động lưu ý, đối với người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 thì doanh nghiệp phải chi trả tiền lương ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14.

Theo đó, tiền lương ngừng việc của 14 ngày ngừng việc đầu tiên không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Riêng tiền lương ngừng việc sau ngày 14 được áp dụng theo mức do các bên thỏa thuận.

Các trường hợp ngừng việc do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 bao gồm:

(i) người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly y tế;

(ii) người lao động phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa;

(iii) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch;

(iv) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ doanh nghiệp hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.