Công văn số 16933/QLD-KD ngày 31/8/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai Thông tư số 12/2014/TT-BYT

Văn bản lưu ý một số vấn đề liên quan đến điều kiện kinh doanh vắc xin.

Theo đó, các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều điều kiện kinh doanh thuốc với phạm vi nhập khẩu, bán buôn vắc xin đều được kinh doanh vắc xin theo đúng phạm vi cấp phép và được bán trực tiếp vắc xin cho các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Thông tư 12/2014/TT-BYT.

Khi kinh doanh vắc xin, cơ sở (bao gồm cả cơ sở công lập) cần đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định 102/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016, Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 và Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012.

Ngoài ra, về giá bán vắc xin thì phải tuân thủ quy định tại Thông tư liên tịch 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011. Theo đó, không được bán vắc xin với giá cao hơn giá bán buôn do cơ sở sản xuất, nhập khẩu đã kê khai, kê khai lại với cơ quan quản lý nhà nước./.

 

 

 

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.