Hướng dẫn số 24/HD-VKSTC ngày 12/5/2021 của Viện Kiếm sát nhân dân tối cao về nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế

Tài liệu này hướng dẫn một số nội dung quan trọng khi xem xét giải quyết vụ án tranh chấp di sản thừa kế, bao gồm:

– Xác định thời điểm mở thừa kế và thời hiệu khởi kiện vụ án;

– Xác định di sản thừa kế, giá trị di sản, hiện trạng, quá trình sử dụng, quản lý di sản;

– Xác định hàng thừa kế;

– Xem xét tính hợp pháp của di chúc;

– Xác định rõ nguyên nhân dẫn đến tranh chấp; tâm tư, nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh của các đương sự để phân chia di sản;

– Xác định các căn cứ pháp luật có liên quan để đề nghị đường lối giải quyết vụ án;

– Xử lý khi có người từ chối nhận di sản;

– Thứ tự ưu tiên thanh toán.

Theo đó, trường hợp di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người để lại di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc. Tài sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật.

Thời hiệu khởi kiện chia thừa kế là 30 năm đối với bất động sản và 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hiệu này thì di sản sẽ thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.