Công văn số 4076/TCT-TNCN ngày 8/9/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN

Theo quy định tại tiết b.3 khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, đối với người nước ngoài đến Việt Nam làm việc thì doanh nghiệp căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam ghi trên Hợp đồng hoặc Văn bản cử sang Việt Nam để tạm khấu trừ thuế TNCN theo Biểu lũy tiến từng phần (nếu từ 183 ngày trở lên) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (nếu dưới 183 ngày).

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp trước đó người nước ngoài đã sang Việt Nam làm việc và đã quyết toán trở về nước, nay quay trở lại Việt Nam làm việc lần nữa thì doanh nghiệp vẫn áp dụng quy định nêu trên để tạm khấu trừ thuế TNCN, theo Biểu lũy tiến từng phần hoặc theo Biểu thuế toàn phần tùy thuộc thời gian làm việc ghi trên Hợp đồng hoặc Văn bản cử sang Việt Nam trên hay dưới 183 ngày./.

 

 

 

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.