Công văn số 1739/TXNK-QLN ngày 1/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế 275 ngày

Theo quy định mới tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, kể từ ngày 1/9/2016, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng được miễn thuế. Chính sách miễn thuế này áp dụng với cả nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thuộc các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1/9/2016 nhưng còn tồn kho hoặc đã đưa vào sản xuất nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm.

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho nguyên liệu SXXK được thực hiện theo hướng dẫn tại mục II và XII Công văn số 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016.

 

 

 

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.