Thông tư số 07/2022/TT-BTC ngày 23/3/2022 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (9 trang)

Thông tư hướng dẫn về thủ tục điều tra và nguyên tắc áp dụng các biện pháp tự vệ chuyển tiếp, chống bán phá giá, chống trợ cấp trong khuôn khổ Hiệp định RCEP.

Theo đó, biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp sẽ được áp dụng trong trường hợp có bằng chứng rõ ràng về việc hàng hóa từ các nước Thành viên được nhập khẩu quá mức vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước.

Biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp có thể được áp dụng bao gồm: (i) dừng giảm thuế suất nhập khẩu theo quy định của Hiệp định RCEP; hoặc (ii) áp dụng thuế tự vệ dưới dạng thuế nhập khẩu bổ sung.

Tuy nhiên, các biện pháp tự vệ nêu trên chỉ được áp dụng trong thời hạn tối đa 3 năm và trong giai đoạn “chuyển tiếp” (từ khi Hiệp định RCEP có hiệu lực cho đến hết 08 năm sau ngày hoàn thành việc xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế quan theo Biểu cam kết của Việt Nam trong Hiệp định RCEP).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2022.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.