Công văn số 53095/CT-TTHT ngày 12/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC, các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT phải là cơ sở khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Theo đó, trường hợp nhà thầu nước ngoài không đáp ứng điều kiện khai thuế khấu trừ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 103/2014/TT-BTC và chủ đầu tư phải kê khai nộp thuế thay nhà thầu thì nhà thầu không thuộc diện được hoàn thuế GTGT./.

 

 

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.