Thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ Công thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Thông tư ban hành Quy chế cấp C/O Form EUR.1 dành để hưởng Biểu thuế UKVFTA (ban hành tại Nghị định 53/2021/NĐ-CP) gồm các Phụ lục:

– Phụ lục I: Chú giải cho Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục II

– Phụ lục II: Quy tắc cụ thể mặt hàng

– Phụ lục III: Nguyên liệu thủy sản áp dụng cộng gộp

– Phụ lục IV: Sản phẩm thủy sản áp dụng cộng gộp

– Phụ lục V: Sản phẩm dệt may áp dụng cộng gộp

– Phụ lục VI: Mẫu C/O Form EUR.1

– Phụ lục VII: Mẫu lời văn khai báo xuất xứ của nhà xuất khẩu

– Phụ lục VIII: Danh mục cơ quan, tổ chức cấp C/O Form EUR.1

Theo đó, C/O Form EUR.1 có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Hàng nhập khẩu từ Vương quốc Anh và Bắc Ai-len có thể tự chứng nhận xuất xứ nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 19 Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/6/2021./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.