Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 về các nội dung sau:

– Kế hoạch, biện pháp bảo vệ các loại môi trường nước, đất, không khí…

– Phân vùng môi trường, phân loại dự án gây ô nhiễm môi trường;

– Trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ dự án đầu tư;

– Cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường đối với các dự án đầu tư trước khi đi vào vận hành thử nghiệm;

– Các dự án đầu tư được miễn đăng ký môi trường;

– Điều kiện bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khai thác khoáng sản;

– Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, phá dỡ tàu biển;

– Bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;

– Lộ trình áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất đối với các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường;

– Yêu cầu chung về quản lý, xử lý chất thải, nước thải, ký quỹ bảo vệ môi trường;

– Trách nhiệm, lộ trình buộc tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu;

Theo đó, các nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì có trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu theo lộ trình sau đây: từ 1/1/2024 với bao bì và các sản phẩm ắc quy, pin; dầu nhớt, săm lốp; từ 1/1/2025 với sản phẩm điện, điện tử và từ 1/1/2027 với phương tiện giao thông.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị định đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định sau: Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013; Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 và Nghị định số 82/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019.

Các văn bản sau đây được bãi bỏ: Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015; Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015; Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019; Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021; Điều 4, Điều 24 và khoản 3 Điều 45 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.