Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định này quy định các vấn đề sau:

– Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng;

– Khảo sát xây dựng;

– Cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng;

– Xây dựng công trình đặc thù và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài;

– Quản lý năng lực hoạt động xây dựng;

– Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định có đề cập đến một số công trình mang khái niệm mới như: Công trình chính của dự án; Công trình ảnh hưởng đến cộng đồng; Công trình xây dựng theo tuyến; Công trình hiệu quả năng lượng (Energy Efficiency Building); Công trình tiết kiệm tài nguyên (Resource Efficiency Building); Công trình xanh (Green Building).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017; Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018. Các quy định trước đây của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bãi bỏ./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.