Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

Thông tư quy định chi tiết Luật cư trú 2020 về việc đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú và khai báo tạm vắng.

Theo Điều 5 Thông tư này, những người đang sinh sống tại địa điểm, khu vực đang bị cách ly vì dịch bệnh sẽ không được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú cho đến khi hết bị cách ly.

Trường hợp thay đổi chỗ ở trong cùng địa bàn xã thì không cần đăng ký cư trú/tạm trú lại nhưng phải đến cơ quan đăng ký cư trú/tạm trú để cập nhật thông tin về nơi ở mới (Điều 6, Điều 13).

Người nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam khi đăng ký thường trú lần đầu phải có Quyết định của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch (khoản 1 Điều 9).

Việt kiều nếu nhập cảnh bằng hộ chiếu nước ngoài thì khi đăng ký thường trú phải có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam và văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (khoản 3 Điều 9).

Các sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp từ trước đến nay sẽ bị thu hồi đồng thời khi công dân làm thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú, tách hộ,… kể từ ngày 1/7/2021.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021 và thay thế Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.