Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công thương quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

 Thông tư thay mới Danh mục hàng hóa nguy hiểm bắt buộc đóng gói khi vận chuyển, bao gồm tất cả 1.336 mặt hàng (xem Phụ lục I).

Các yêu cầu về vật liệu, điều kiện đóng gói và quy cách đóng gói những mặt hàng nguy hiểm này được quy định tại Phụ lục III Thông tư.

Trường hợp vận chuyển hàng nguy hiểm với khối lượng lớn hơn định mức quy định tại cột 7 Danh mục, phải có người áp tải và lập phương án ứng cứu khẩn cấp theo Phụ lục IV (Điều 8).

 

Mức độ đóng gói hàng nguy hiểm (gồm: rất nguy hiểm; nguy hiểm và nguy hiểm thấp) được hướng dẫn tại Phụ lục II.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/01/2021 và thay thế Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.