Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 20/8/2021 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2021

Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2021, Chính phủ đã cho ý kiến về các dự án, đề nghị xây dựng Luật sau đây:

1. Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi);

2. Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện;

3. Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi các luật về tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong tình hình dịch;

4. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung 188 Nghị định của Chính phủ, 20 Quyết định của Thủ tướng, 135 Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 21 bộ, cơ quan ngang bộ;

5. Dự thảo Nghị định thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với hãng tần.

Theo đó, đối với Luật sửa đổi về kinh doanh bảo hiểm, Chính phủ đã yêu cầu chỉnh lý các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm bảo hiểm vi mô; việc đóng bảo hiểm bắt buộc giữa các luật chuyên ngành;…

Đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, Chính phủ đã đồng ý xây dựng Luật sửa đổi 10 Luật gồm: Luật Hải quan; Luật thuế TTĐB; Luật Thi hành án dân sự; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư dự án PPP; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Doanh nghiệp và Luật Điện lực nhằm giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn còn tồn tại giữa các luật. Dự án Luật sửa đổi này sẽ được bổ sung ngay vào chương trình xây dựng luật năm 2021./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.