Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Theo quy định bổ sung tại Nghị định này thì các dự án đầu tư nhà ở xã hội sẽ phải làm thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có thể hình thành dựa trên phần diện tích 20% dành riêng cho nhà ở xã hội trong dự án đầu tư nhà ở thương mại

Ngoài ra, các điều khoản sau đây của Nghị định 100/2015/NĐ-CP được sửa đổi:

– Điều 5. Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị

– Điều 6. Quỹ đất để phát triễn nhà ở xã hội tại khu công nghiệp

– Điều 16. Vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

– Điều 17. Nguồn vốn nhà nước hỗ trợ cho vay ưu đãi để thực hiện chính sách nhà ở xã hội

– Điều 22. Hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

– Điều 23. Nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Nghị định bổ sung thêm Điều 21a về trình tự, thủ tục thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho huê mua nhà ở xã hội

Các vấn đề chuyển tiếp được quy định tại Điều 2 Nghị định này

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.