Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Thông tư thay mới Biểu phí sử dụng đường bộ, áp dụng từ 1/10/2021. Chi tiết xem tại Phụ lục I đính kèm.

Theo Thông tư này, xe ô tô dưới 10 chỗ của các hộ kinh doanh (do hộ kinh doanh đứng tên sở hữu) sẽ được áp dụng mức thu phí đường bộ bằng với mức thu đối với xe của cá nhân.

Xe ô tô chỉ sử dụng, lưu hành trong phạm vi các công trường xây dựng sẽ được miễn nộp phí đường bộ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021 và thay thế Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.

Quy định về vé “phí đường bộ toàn quốc” tại điểm b khoản 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Thông tư này hết hiệu lực khi Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 và Thông tư số 60/2018/TT-BGTVT ngày 21/12/2018 có hiệu lực thi hành./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.