Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 9/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Các công việc bức xạ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này bao gồm:

1. Sử dụng nguồn phóng xạ

2. Sản xuất, chế biến chất phóng xạ

3. Lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ và xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

4. Sử dụng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ

 

5. Xây dựng và chấm du61t hoạt động cơ sở bức xạ

6. Xuất khẩu nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân

7. Đóng gói, vận chuyển, quá cảnh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.